Your search results

Služby a poradenstvo

Poskytujeme poradenstvo a služby spojené so sprostredkovaním:

  • kúpy / predaja / prenájmu fariem, družstiev, pôdy, lesov, rančov, agro-nehnuteľností,
  • predaj prebytočného hnuteľného a nehnuteľného majetku fariem a podnikov,
  • majetkové vysporiadanie spoluvlastníkov pozemkov
  • výkup pozemkov na celom území Slovenska za účelom poľnohospodárskej činnosti
  • ponúkame najvyššie ceny za predaj / prenájom pozemkov

Hľadáme:

  • farmy – družstvá od 50 ha výmery ornej pôdy, trvalých trávnych porastov, pasienkov v nájme alebo vo vlastníctve
  • pozemky od 1ha vhodné na chov koní , zvierat
  • usadlosti – hospodárske dvory na celom území Slovenska – ponúknite

Viac info na tel.c.: 00421-908776487

Porovnanie nehnuteľností